ป้ายกำกับ: Modern Organizational Management

Modern Organizational Management

พบกับกิจกรรมอบรมออนไลน์ฟรี
.
ผลกระทบของโควิด-19 กับการบริหารบุคลากรในยุค New Normal
Put the right man Into the right job
การบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงาน